Prihláseniefingerprint

Všeobecné obchodné podmienky

Platnosť: od 01.06.2020

I. Základné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah poskytovateľom služby (ďalej len „Poskytovateľ“) a záujemcom o poskytnutie služby (ďalej len „Klient“).
 2. Poskytovateľom je spoločnosť EDUCOMe, s.r.o., so sídlom Planét 3, 821 02 Bratislava, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: S.r.o, Vložka číslo: 79683/B, IČO: 46 564 918, DIČ: 20234808481.
 3. Poskytovateľ - poskytuje služby prostredníctvom svojej prevádzky: Synapsie–online poradňa, Planét 3, 821 02 Bratislava.
 4. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná služby u Poskytovateľa.

II. Zadanie objednávky

 1. Služby je možné objednať formou online objednávky na tejto webovej stránke, prostredníctvom mailovej adresy uvedenej v časti Kontakt, alebo telefonicky na čísle uvedenom v časti Kontakt.
 2. Na základe zaslanej objednávky obdrží Klient spravidla do 2 pracovných dní návrh termínov, na ktoré má predbežnú rezerváciu počas 24 hodín. Termín potvrdený Klientom sa stáva záväzným.
 3. V prípade, ak Klient nepotvrdí Poskytovateľovi vybraný termín do 24 hodín od prijatia návrhu, Prevádzkovateľ má právo ponúknuť termín inému klientovi.
 4. Klient obdrží pred dohodnutým termínom pripomienku termínu formou e-mailovej správy.

III. Miesto a čas poskytovania služieb

 1. Služby sú poskytované v pracovných dňoch od 8,00-21,00.
 2. V prípade záujmu je možné dohodnúť termín aj cez víkend. V tomto prípade sa cena podľa zverejneného cenníka zvyšuje o 20%.
 3. Služby sú poskytované vo virtuálnych priestoroch Synapsie - onlineporadňa formou prostredníctvom programu Zoom.
 4. Vo výnimočných prípadoch môže Klient požiadať o návštevu terapeuta v domácom prostredí. Túto možnosť je však potrebné dohodnúť vopred.

IV. Cena za služby a spôsob platby

 1. Ceny za služby sú stanovené podľa cenníka zverejneného na webovej stránke.
 2. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.
 3. Poskytovateľ je oprávnený zaradiť do svojej ponuky služby za zvýhodnené ceny. Tieto možno uplatniť v súlade s podmienkami zverejnenej akcie.
 4. Ak si Klient objedná služby formou zvýhodneného cenového balíka a nevyužije ich v stanovenom termíne, možnosť ich dodatočného čerpania po stanovenom termíne zaniká bez náhrady.
 5. Cenu za služby môže Klient uhradiť prostredníctvom TrustPay účtu, alebo bankovým prevodom, mikroplatbou.
 6. V prípade bankového prevodu poukáže Klient peňažné prostriedky na účet Poskytovateľa vedeného v Tatra Banke, IBAN: SK0711000000002944081134.

V. Zrušenie objednávky a storno poplatok

 1. Dohodnutý termín poskytnutia služby je možné Klientom zmeniť alebo zrušiť najneskôr 24 hodín vopred.
 2. Žiadosť o zmenu termínu a zrušenie objednávky oznámi Klient Poskytovateľovi mailom, telefonicky alebo formou SMS správy.
 3. Ak Klient zruší svoju objednávku v lehote podľa čl. V., bod 1., Poskytovateľ mu vráti platbu za objednané služby v plnej výške do 14 dní.
 4. V prípade nedodržania lehoty na zrušenie záväznej objednávky podľa čl. V, bod 1., vzniká Poskytovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 50 % hodnoty služby.

VI. Zodpovednosť za kvalitu služieb

Poskytovateľ postupuje pri poskytovaní služieb s náležitou odbornou starostlivosťou. Napriek snahe terapeuta sa môže v niektorých prípadoch stať, že klient nedosiahne očakávaný pozitívny výsledok, príp. nepocíti pozitívny účinok terapie. Každá terapia je v plnej miere závislá od schopnosti klienta intuitívne vnímať priebeh terapie a súvislosti z nej vyplývajúce. Z uvedeného dôvodu klient a terapeut nesú spoluzodpovednosť za priebeh a výsledok terapie.

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.