Prihláseniefingerprint

Diagnostika

Chcete sa rýchlo dozvedieť, čo vám spôsobuje najväčší stres? Chcete sa spoznať a odhaliť tajomstvá vašej osobnosti?

cena len ZDARMA

STRESOMER

Zistite hladinu vášho aktuálneho stresu.

cena len 9,90€

TEST STRESU

Zistite príčiny a dôsledky vašej stresovej záťaže.

cena len 120€

TEST OSOBNOSTI

Odhaľte vaše možnosti, spoznajte sa.

O diagnostickej metóde Colour Asociacion method (CAM).

„CAM je vhodné použiť všade tam, kde je potrebné získať komplexnejší a hlbší pohľad na skúmanú problematiku."

Predložením akéhokoľvek podnetu (obrázok, video, zvuk, napísané slovo, ktoré si človek prečíta...) vyvoláme v človeku asociáciu, ktorej vznik človek vedome nemôže ovplyvniť, „zastrašiť" či zastaviť. V človeku sa táto asociácia dostaví v nanosekunde. Z hľadiska neuro-anatomického podkladu sa vo svojej podstate jedná o aktiváciu konkrétnych neuronálnych dráh a prepojení. Tento proces sa nedá racionálne zastaviť.

Asociáca preto vzniká v každom prípade, a to bezprostredne po predložení podnetu. Tuto asociáciu potom človek rozumovo koriguje napr. na základe svojej minulej skúsenosti alebo očakávania ostatných. Klade si otázky: Ako je správne teraz reagovať? Čo mám odpovedať, aby to bolo správne? Keď niečo poviem, aké to bude mať následky?

Pokiaľ sa však zaoberáme „necenzúrovanými" pôvodnými asociáciami, získame celkom iný, výrazne hlbší a celistvejší pohľad. CA method je jedna z mála metód, ktoré sa zaoberajú meraním a vyhodnocovaním práve týchto „pôvodných necenzurovaných asociácií".

Vďaka tejto technike je možné človeku predkladať podnety v najrôznejšej forme (slová, obrázky, filmy, zvuky, vône). Tieto podnety u nich vyvolávajú asociácie, na ktoré ho nechávame reagovať prostredníctvom farieb. Vyhodnotením jeho odpovedí a porovnaním s normami potom dokážeme presne popísať psychologické charakteristiky jeho asociácií.

Ako je to možné dosiahnuť pomocou ôsmich farieb, resp. ôsmich farebných gúľ? Farby v tejto diagnostickej metóde nepoužívame preto, aby ukazovali na symboliku farieb, ako si často ľudia myslia. Farby tu nie sú preto, aby reprezentovali farbu modrú, červenú, žltú atd. ako takú. Dôvodom používania farieb pri zaisťovaní asociácií a ich vzájomné psychologické dynamiky v zložito štruktúrovanom psychologickom poli je to, že každá z vybraných farieb reprezentuje časť fyzikálne exaktne merateľného frekvenčného pola vyžarovania farieb. Vďaka tomu sú ľudia schopní rozlišovať pomocou farieb.

Nie je ani podstatné, ako človek danú farbu pomenuje. Nezáleží na tom, či konkrétnu farebnú guľu človek pomenuje ako červenú, oranžovú alebo ohnivú. Podstatné je, že farebné frekvenčné vlnenie prejde ľudským okom až do mozgu. Prostredníctvom farieb a slov, respektíve analýzy ich asociačného prepojenia, je človek schopný poskytnúť špecializovaným odborníkom podklady k tomu, aby bolo možné popísať dynamiku jeho vnútorného prežívania a spracovávania jeho životnej reality.

On-line snímač farebne slovných asociácií je iba nástroj k tomu, aby sme boli schopní pomocou farieb zachytiť pôvodné asociácie, vyhodnotiť ich a preložiť ich do výsledkov, parametrov a výstupov. Aj keď sa to na prvý pohľad javí ako „hranie sa s farbičkami", táto psychodiagnostická metóda funguje na neurobiologickom základe.

Technika farebne slovných asociácií je kombinovanou projektívnou technikou využívajúcou kalibrované súbory slov, ktoré je možné meniť podľa zamerania na určitý problém a paletu ôsmich farieb. Snímanie asociácií sa uskutočňuje pomocou počítačového programu, tzv. snímača. Ide o celkom iný prístup k diagnostike a intervenciám, ako ich poznáme z klasického pojatia psychológie či psychiatrie, pričom farby sú využívane v oblasti bádania ľudskej psychiky a duševna už veľmi dlho.

Poznatky o farbách mali už starí čínski a sumerskí myslitelia, pána Goetha, Maxe Plancka a najmä pán Dr. Maxe Lüschera, ktorý všetky vedomosti o farbách interpretoval do ním vytvoreného diagnostického testu známeho pod názvom Lüscherov farebný test.

Práve Lüscher ako prvý upozornil na transkultúrnu prenositeľnosť, ktorú farby vykazujú. Na základe tohto faktu sú predpokladané podobné spôsoby postojov i v iných (vzdialených) teritóriách či dokonca iných jazykových kultúrach. Tento predpoklad bol najviac potvrdený v najnovších výskumoch ľudského mozgu, kde boli preukázane rozsiahle neurónové siete pre spracovávanie farieb, času a priestoru, ktoré nie sú závislé na kultúrnom prostredí, v ktorom jedinec či skupina žije.

Týmito poznatkami sa nechal inšpirovať a čerpal z nich tím českých odborníkov pod vedením psychológa Jiřího Šimonka, ktorý farbám a farebne slovným asociáciám venoval svoje celoživotné úsilie. Výsledkom jeho viac než štyridsať ročnej psychologickej a výskumnej práce v tejto oblasti je metóda, ktorá sa spolu s on-line snímačom, originálnym synergickým prepojením interdisciplinárnych metodologických a metodických zdrojov a východisk právom zaraďuje medzi progresivné psychodiagnostické metódy novej generácie.

Tato kombinovaná technika patrí medzi tzv. slepé techniky. Znamená to, že respondent má veľmi malú šancu prispôsobovať svoje odpovede podľa očakávania a mienky ostatných. Ďalej nie je pri snímaní limitovaný množstvom či kvalitou jemu známych informácií, ani úrovní svojho racionálneho myslenia. Je to dané tým, že k odpovediam používa asociačné mechanizmy, ktoré prebiehajú u všetkých ľudí takmer totožne.

Veríme, že technika farebne slovných asociácií je schopná pomáhať v najrôznejších oblastiach ľudskej činnosti a svojou preukázanou efektívnosťou dokáže ďalej prispievať a zlepšovať kvalitu života detí aj dospelých.

Ak vás technika farebne slovných asociácií zaujala, neváhajte nás kontaktovať. Veríme, že aj vám pomôže lepšie spoznať váš vnútorný svet a otvorí nový pohľad na svet.

viac informácií
zbaliť

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.