Prihláseniefingerprint

Ako funguje poradenský proces

Ako postupovať pri objednaní odborníka a termínu? Ako si vybrať toho pravého odborníka? Čo ma čaká a ako to celé funguje?

  1. Vyberte si odborníka
  2. Vyplňte anamnestický dotazník
  3. Úvodná konzultácia zdarma
  4. Odborník odporučí ďalší postup

Ako funguje procedúra psychoterapie?

Psychoterapia je zjednodušene povedané „liečba rozhovorom“. Vychádza z uznávaných psychologických teórií a princípov so zámerom pomôcť klientom zmeniť ich uvažovanie, správanie a prežívanie smerom, ktorý umožní lepšiu kvalitu života.

Psychoterapia nie je procedúra či zákrok vykonávaný terapeutom na klientovi. Je to skôr proces spolupráce medzi terapeutom a klientom, v rámci ktorého pracujú spoločne na užitočných cieľoch, ktoré pre úžitok klienta spolu dohodnú.

Deje sa transparentne a s plným vedomým a súhlasom klienta. Akékoľvek neistoty a nejasnosti sa terapeut snaží vyjasňovať spôsobom podporujúcim vzájomnú dôveru a bezpečie klienta.

Okolo psychoterapie nemá panovať žiadna mystická či démonická atmosféra čohosi tajomného, o čom nie je dosť jasné ako a prečo sa deje. Ak je terapia démonizovaná, je to výstražné znamenie a odporúčame klientom nahliadnuť do etického kódexu. Terapeut sa stará o to, aby bol proces transparentný a klient sa cítil natoľko bezpečne, aby sa spýtal na čokoľvek, čomu nerozumie.

V prostredí bezpečného terapeutického vzťahu sa má človek možnosť pozrieť na seba a svoje vzťahy, svoju minulosť novým spôsobom. To pomôže otvoriť viacero možností a výhľadov do budúcna, dochádza k lepšiemu pochopeniu samého seba, sebaprijatiu. Podnetné terapeutické otázky pomáhajú nadobudnúť nové uhly pohľadu a silnejšie vedomie klienta, že on samotný má svoj život vo vlastných rukách. To pomáha zmeniť problematické vzorce správania a  tým dochádza k zmierneniu či ústupu psychických ťažkostí a nepríjemných symptómov.


Výber odborníka.

Psychoterapeuta si ľudia najčastejšie vyberajú na odporúčania niekoho známeho, ktorý mal dobrú skúsenosť, teda mu odborník skutočne v minulosti pomohol. Nie vždy však máme takého človeka, kto nám psychoterapeuta odporučí. E_PORADŇA vám garantuje profesionalitu našich odborníkov, ktorí majú dlhoročnú poradenskú a terapeutickú prax.

Terapeut by nemal navádzať klienta ja jednanie v súlade s terapeutovými názormi či dávať hotové rady a návody na život. To totiž nie je podstatou terapie. Terapeut má zostať natoľko neutrálny, aby si mohli klienti tvoriť a preverovať vlastné presvedčenia čo najslobodnejšie. Ak terapeut pod rúškom psychoterapie ponúka jeho presvedčenia a „pravdy“, návody na riešenie krízy či problémov, vždy je to podozrivé. Je možné, že v tomto bode výrazne porušuje etický kódex psychoterapeutov a dokonca je možné aj to, že ako samozvaný odborník, o tom dokonca ani nevie. Je dobre, keď si klient s terapeutom takpovediac sadnú.

To je ale obvykle možné posúdiť až osobne. „Dobre si sadnúť s terapeutom“ však neznamená, že sa budete zhodovať v názoroch a príjemne sa zhovárať podobne ako s priateľmi na kávičke. Na to sú priatelia a rodina a nie terapeut. „Dobre si sadnúť s terapeutom“ znamená cítiť sa pri ňom (postupne) natoľko bezpečne, aby ste sa v jeho/jej sprevádzaní odvážili ísť aj do nepríjemnejších momentov. Aby ste si dovolili pod vplyvom jeho/jej otázok spochybniť doposiaľ neochvejné piliere svojich presvedčení, zaužívaných vzorcov uvažovania a správania.

A to nie je len tak! Spochybniť však neznamená vyvrátiť (psychoterapeut si nemá dovoliť Vám vyvracať vôbec nič!). Terapeut Vám pomôže presvedčenia pre Vás samotných poctivo preveriť- skutočne Vám vyhovujú? Musí to tak byť alebo by to mohlo byť aj inak? Je Vám to ešte stále užitočné? Ak áno, tak si ich ponechajte. Ak nie, už v tom momente vyvstávajú doplňujúce uhly pohľadov. Nič sa nedeje, keď vyskúšate viacerých odborníkov. Buďte vnímavými k tomu, čo potrebujete a nebojte sa hovoriť o tom, čo pôsobí rozporuplne.


Stretnutia.

Objednanie.

Objednanie na konzultáciu prebieha online komunikáciou, telefonicky alebo e-mailom. Spolu s terapeutom dojednáte termín. Ak sa objednávate telefonicky, máte príležitosť sa a v krátkosti zoznámiť a informovať o všetkom, čo potrebujete vedieť, aby ste sa cítili bezpečne. Niekedy klienti majú v prvom telefonáte potrebu povedať, čo ich trápi, predstavia svoje ťažkosti. Je na klientovi, koľko potrebuje porozprávať v predstihu. Je v poriadku aj to, keď to prebehne priamo na osobnom stretnutí. Odborník Vás čo najjednoduchšie zorientuje v tom, čo sa bude diať na prvom stretnutí. Ak pre zaneprázdnenosť neprijíma telefón, zavolá Vám neskôr späť.

Prvé stretnutie

Prvé online stretnutie býva spoznaním sa a predstavením, avšak klient si už niečo užitočné pre seba odnáša. Terapeut klienta oboznámi s procesom terapie, predstaví seba a spôsoby, ktorými pracuje. Klient predstaví to, čo od terapie očakáva a s čím by potreboval pomôcť. Začínajú pracovať na formulovaní užitočného cieľa terapie.

Vyberiete si psychoterapiu individuálnu, párovú alebo rodinnú. O tom, ktorá z foriem bude najvhodnejšia sa dohodnú klient s terapeutom na 1.stretnutí. V systemických prístupoch v terapii sa to niekedy mení v priebehu terapie. V prípade potreby je prizvaný ďalší člen alebo niekto „vypadne“.

Hranice terapeutického systému (kto je prítomný v terapii) sú dané užitočnosťou a zmysluplnosťou pre klienta/ov. To sa pružne vyvíja v procese. O tom všetkom sa terapeut s klientom rozpráva. Tak ako ostatné stretnutia, aj prvé trvá obvykle 50 minút a je platené. Koncom stretnutia už býva vyjasnená spolupráca, organizačné záležitosti, termín(y).

Akou formou prebiehajú stretnutia?

Konzultácia prebieha prevažne formou rozhovoru v sede v kreslách/ na pohovke (klient neleží a pri terapii nedochádza k dotykom). Dôležité je, aby ste sa mohli cítiť uvoľnene a boli pri tom v bezpečí.

V kancelárii alebo v domácom pohodlí.

V súčasnosti nové prostriedky komunikácie umožňujú absolvovať aj online plnohodnotné poradenské a terapeutické stretnutie, na ktorom azda chýba len podanie ruky, ktoré zažijete pri osobnom stretnutí tvárou v tvár. Avšak výhody online psychologických služieb oceňuje čoraz viac klientov.

Ako často a ako na aký dlhý čas?

Individuálne podľa dohody. Obvykle 1x týždenne pri krátkodobej terapii (t.j. 5-15 stretnutí). V prípade dlhšej terapie sa frekvencia môže postupne znížiť na 1x za 14 dní, prípadne podľa dohody.

  1. Vyberte si odborníka
  2. Vyplňte anamnestický dotazník
  3. Úvodná konzultácia zdarma
  4. Odborník odporučí ďalší postup
bezlpatne ZDARMA

STRESOMER

Zistite hladinu vášho aktuálneho stresu.

cena len 9,90€

TEST STRESU

Zistite príčiny a dôsledky vašej stresovej záťaže.

cena len 120€

TEST OSOBNOSTI

Odhaľte vaše možnosti, spoznajte sa.

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.