Prihláseniefingerprint

STRESOMER.
Unikátny nástroj na meranie vášho stresu.

Chcete sa rýchlo dozvedieť, čo vám spôsobuje najväčší stres?
Otestujte sa online testom ZDARMA!

PRIPRAVUJEME

FAQ - často kladené otázky

Spolu s Vami riešime náročné životné situácie, osobnostný a kariérny rast.

ČO MÁM OČAKÁVAŤ V E-PORADNI ?

V online poradni nájdete návrhy na riešenie náročných životných udalostí a životných situácii. Odborník v online poradni sa snaží sa, čo najlepšie porozumieť Vašej situácii a až následne dopĺňa uhol odborného videnia problému, dáva spätnú väzbu, rozširuje možnosti, hľadá súvislosti, doplní odborné informácie, ktoré môžu byť pre Vás užitočné a konštruktívne pri riešení Vášho problému. To všetko Vám môže pomôcť lepšie sa v situácii zorientovať a rozhodovať. V konečnom dôsledku však voľby Vašich životných rozhodnutí zostanú iba na Vás.

KEDY JE VHODNÉ KONTAKTOVAŤ ODBORNÚ POMOC?

V podstate sú tri základné oblasti, v ktorých Vám môže byť psychológ užitočný.

 1. Prvou je oblasť riešenia náročných životných udalostí a situácii s dopadom na osobných psychických ťažkostí. Do tejto oblasti patria okrem individuálnych a vzťahových problémov, manželské a partnerské krízy, rozvody, rodinné problémy, narušené vzťahy s deťmi a pod. Psychológ môže pomôcť pri hľadaní riešenia Vašich problémov.
 2. Do druhej sféry, ktorú psychologické poradenstvo ponúka, patria témy osobnostného rastu, zážitku a sebapoznania. Môžete rozšíriť svoj doterajší pohľad na seba samého, objaviť nové zručnosti, vlastnosti, zdroje a možnosti. Môžete zažiť zaujímavé situácie a zároveň získať nové informácie. Tento proces sa dá absolvovať aj s partnerom za účelom prehĺbenia vzájomného poznania a skvalitnenia vášho vzťahu.
 3. Do tretej sféry sa zaraďuje problematika kariérnej profilácie klienta, v rámci ktorej viete získať informáciu o osobnostných predpokladoch pre výkon povolaní s odporučením preferovaných oblastí a vzdelávania, na ktoré máte najväčšie osobnostné predispozície. Využitie svojich silných stránok Vám umožní úspešné uplatnenie na trhu práce.

AKO TERAPIA PREBIEHA?

Terapia prebieha formou rozhovoru, pri ktorom budete mať zatvorené oči a odpovedať na otázky terapeuta z úrovne intuície. Celý proces sa uskutočňuje v uvoľnenom stave – v hladine alfa. Pre úspešný proces je dôležité, aby ste boli ochotný vrátiť sa do spomienok, ktoré vo Vás zanechali emocionálne bloky.

ČO AK SA NEDOSTANEM NA ÚROVEŇ INTUÍCIE?

Občas sa s tým stretávame, najmä pri prvej terapii. Môže sa stať, že v prístupe k intuícii Vám budú brániť vlastné očakávania, či snaha mať kontrolu nad terapeutickým procesom. V tom prípade by ste sa mali držať pokynov terapeuta, ktorý sa bude snažiť odpútať Vašu pozornosť od vedomých myšlienok do podvedomej úrovne, kde prebieha samotný proces.

KEDY SA PREJAVIA PRVÉ VÝSLEDKY TERAPIE?

Bezprostredne po terapii budete pociťovať uvoľnenie od emocionálnej záťaže a v priebehu nasledujúcich dní môžete pozorovať prvé pozitívne zmeny vo vlastnom správaní a vnímaní. Čím častejšie sa dostávate do situácií, ktoré vo Váš spúšťajú negatívne pocity prežívané v terapii, tým rýchlejší a pevnejší bude výsledok terapie. Vo všeobecnosti to trvá spravidla 2-4 mesiace.

TREBA SA NA TERAPIU VOPRED PRIPRAVIŤ?

Odporúčame, aby ste pred terapiou zjedli iba nejaké ľahko stráviteľné jedlo. Dôležité je vyvarovať sa užitia stimulačných látok (nikotín, kofeín, alkohol) minimálne 2 hodiny pred terapiou. Tieto povzbudzujúce prostriedky môžu znížiť Vašu schopnosť prístupu k silným emóciám, ktoré sú základom pre absolvovanie terapie.

ČO AK NEVIEM, V AKOM OBDOBÍ VZNIKLI MOJE PROBLÉMY?

To je úplne bežné. Veľakrát za súčasnými problémami stoja okamihy z raného detstva, či obdobia dospievania, na ktoré ste už dávno zabudli. Možno príde spomienka, ktorú si pamätáte, ale zdá sa Vám príliš “banálna”. Neposudzujte žiadnu z nich. Vlastne vôbec nemusíte vedieť, ktorá spomienka je tá správna. Dostanete sa k nej spontánne pod vedením terapeuta.

KOĽKO TERAPIÍ BUDEM POTREBOVAŤ?

Počet terapií je veľmi individuálny. Výrazné zmeny možno pozorovať už po prvej terapii, avšak je veľmi pravdepodobné, že práve prvá terapia odkryje i ďalšie súvisiace problémy. V tom prípade je vhodné riešiť i tieto, aby ste mali možnosť dokonale pochopiť širšie súvislosti, ktoré doposiaľ nepriaznivo vplývali na Váš život a zvyklosti.

AKO SA MÁM OBJEDNAŤ?

Je to jednoduché:

 • Otestujte sa zdarma (výsledky Vám doručíme na Váš e-mail)
 • Alebo sa otestujte celým testom a zistite viac o svojom probléme (k dispozícii aj s výsledkami)
 • Zvoľte si svojho odborníka – kontaktujte ho priamo kliknutím na jeho ponúkané poradenské služby
 • Vyplňte anamnestický dotazník
 • Odborník Vás bude kontaktovať s termínom online konzultácie

Presné informácie o procese nájdete na stránke ako funguje poradenský proces

KAM MÁM ÍSŤ?

Online Poradňa je virtuálna, je Vám stále k dispozícii, kedykoľvek potrebujete našu pomoc! Nemusíte nikam cestovať – prídeme za Vami do Vášho priestoru Kontaktujte nás cez videohovor, alebo mail.

AKÉ SÚ VÝHODY E-PORADNE online?

Prax ukazuje, že aj tzv. dištančná forma poradenstva dokáže pomôcť! Dôkazom toho je zvyšujúci záujem o rôzne linky dôvery, odpovede psychológov na problémy čitateľov v rôznych weboch a sociálnych sieťach a hlavne rozmáhajúce sa online poradenstvo doma a v zahraničí. V online priestore je vždy niekto, kto je vám v ťažkých životných situáciách stále naporúdzi.

Výhody online poradne:

 • Internet zaručí maximálnu anonymitu a diskrétnosť. Nie sú potrebné mená ani ostatné osobné údaje, nikto neuvidí a nespozná Vašu tvár, ak si to neželáte.
 • Možnosť konzultovať problémy, alebo osobné témy z pohodlia Vášho domu, práce, na ceste, kdekoľvek a kedykoľvek sa nachádzate.
 • Oproti osobnej návšteve - "online poradca" šetrí Váš čas potrebný na dopravu.
 • Pri online poradenstve majú niektorí ľudia menší ostych a sú úprimnejší, čo značne zvyšuje efektivitu celého procesu.
 • Nezväzuje Vás miesto. Konzultovať môžete, aj keď ste dlhodobo v zahraničí alebo na služobnej ceste.
 • Písaný text (v prípade chatu a mailu) Vás sústredí na obsah a viac sa hľadajú praktické riešenia. Rovnako v prípade videohovoru alebo telefonického kontaktu máme tendenciu byť stručnejší a vecnejší.

Upozornenie: Nie sme poskytovatelia zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. a ponúkané služby v prípade ohrozenia zdravia nenahrádzajú osobnú návštevu zdravotníckeho zariadenia.

AKÉ SÚ FORMY ONLINE KOMUNIKÁCIE V E-PORADNI?

Online poradca Vám ponúka konzultácie prostredníctvom internetu cez videohovor, alebo mail. Každá z týchto foriem má svoje výhody aj obmedzenia, záleží len na tom, čo preferujete.

Videohovor umožní lepší vzájomný kontakt a obom stranám sprostredkuje neverbálne signály, ktoré mnohokrát podstatne obohacujú informácie vyjadrené slovami. Táto forma je najbližšia osobnému kontaktu v poradni.

Audio hovor je viac anonymný tým, že nie je vidieť Vašu tvár. Zároveň sa dajú za ticho, alebo slová skryť mnohé veci z Vášho prežívania (napr. slzy alebo rozpaky). Telefonický hovor sa tak dá vnímať oproti videohovoru ako viac bezpečná forma komplexného poradenstva.

Mail dáva priestor, aby ste presne naformulovali podstatu toho, čo by ste potrebovali, tak, aby sa na nič nezabudlo. Zároveň nemusíte nič inštalovať a objednávať sa na konkrétny dátum a hodinu. Odpoveď si môžete v súkromí prečítať, hocikedy budete mať čas.

Osobné poradenské služby (psycho-sociálny treéning) - v prípade záujmu o stretnutie "naživo" sa viac informácii dozviete na stránke synapsie.sk

V ČOM MI MOŽE POMOCŤ E-PORADŇA?

ONLINE poradňu môžete využiť v riešení náročných životných udalostiach a situáciách s psychologickou a poradenskou podporou:

 • riešenie náročných životných udalostí (podľa ponuky poradne)
 • vyrovnávanie sa so životnou stratou, silné pocity hnevu, depresívne ladené nálady, strach, úzkosť a obavy, pochybnosti, chaos, neistota, zložité životné rozhodnutia, osamelosť, stres, vyčerpanosť, podráždenosť, nervozita
 • narušené partnerské vzťahy, rozvod, manželská kríza, časté hádky, nevera, žiarlivosť, citové ochladnutie, alkohol, problémy v komunikácii, problémy so svokrovcami
 • problémy s výchovou detí, záškoláctvo, poruchy správania, učenie, narušené vzťahy medzi rodičmi a deťmi, krádeže, a iné

POMOŽETE MI V OSOBNOM RASTE?

E-PORADŇU môžete využiť za účelom osobného rastu sa dá pracovať na témach:

 • sebapoznanie, vnútorný vzhľad, pochopenie vlastných podvedomých motívov, porozumenie vlastnému životnému scenáru, integrácia tienistých stránok, rozvoj latentných schopností
 • ako pôsobím na druhých, aké vzťahy vytváram a prečo, komunikačné a interpersonálne stratégie, naše masky, ako byť sám sebou, sebavedomie
 • rozvoj tvorivosti a objavenie vlastných zdrojov, kvalita života - ako dosiahnuť, aby bol život pre mňa uspokojivý
 • životný zmysel, filozofia, spiritualita

VIETE MI PORADIŤ V KARIERNOM RASTE?

E-PORADŇU môžete využiť za účelom podpory kariérneho rastu, dá pracovať na témach:

 • Identifikácia osobnostných predpokladov
 • Návrh foriem a oblastí celoživotného vzdelávania
 • Návrh povolaní pre úspešné uplatnenie na trhu práce
 • Koučovanie profesionálnych zručností
 • Terapia osobnosti v prospech karérového rastu
 • Rozvoj Soft skils

TYPY PSYCHOTERAPIE - Prečo existuje toľko rôznych typov psychoterapie?

Začiatky vedeckého skúmania a poznávania psychických javov sa datujú ku koncu 19. storočia, keď v roku 1879 založil W. Wundt prvé psychologické laboratórium. Z úvodu sa pozornosť psychológov zameriavala na výskum a diagnostiku, aby sa ľudia vedeli viac zorientovať v psychickom vývine, duševných procesoch a ich prejavoch. Šlo teda o snahu komplexnosť redukovať kvôli lepšiemu poznaniu. Objektivitu a vedeckosť psychológie podškrtlo založenie Americkej psychologickej asociácie APA v roku 1892.

Postupom času to nestačilo, bolo podstatné s ťažkosťami niečo robiť, podstatnou sa stala terapia. Na prelome 19. a 20.storočia sa stáva v histórii psychológie prelomovým pomenovanie „nevedomých prosesov“, pudov a túžob, výklad snov a terapeutická práca s psychosomatickými a konverznými poruchami (vtedy nazývanými „hystéria“). Vznik psychoanalýzy, dobré výsledky psychoterapie a prvé popísané prípadové štúdie spustili vlnu záujmu o liečenie psychických aj fyzických ťažkostí novou, legitímne uznanou formou liečby- psychoterapiou. Vznikali ďalšie smery a prehlboval sa dialóg v odborných kruhoch.

Psychoterapii sa v histórií venovalo množstvo odborníkov, ktorí zakladali svoje smery podporené rôznymi teóriami a filozofiou a následne si získavali svojich nasledovníkov. Najznámejšími sú psychoanlýza, kognitívne behaviorálna psychoterapia (KBT), geštalt terapia, na emócie či na proces zamerané terapie, postmoderné smery v psychoterapii (systemické) a ďalšie.

Psychoterapeuti si vyberajú „svoju psychoterapeutickú školu“ zväčša podľa vlastného zamerania a typu osobnosti. Často okrem „hlavnej metódy“ využívajú i techniky iných škôl. Prístup každého psychoterapeuta je individuálny a originálny. Legitímnosť prístupu je možno jednoducho dokladovať (ne)akreditovanosťou terapeutických inštitútov, ktoré odborníkov do daných smerov školia a vzdelávajú. Psychoterapiu by nemal robiť „samozvaný odborník“- niekto, kto sa len tak rozhodol, že by ho to bavilo. Psychické zdravie je natoľko hodnotná komodita, že nie je dobré s ňou hazardovať.

Zoznam osvedčených smerov v psychoterapii, ktorých efektivita pre prácu s klientmi bola overovaná a uznaná európskymi a slovenskými psychoterapeutickými inštitútmi ponúka Slovenská psychoterapeutická spoločnosť verejnosti. Systemický prístup, ktorým pracujem aj ja, patrí medzi ne (Košický inštitút pre systemickú skúsenosť ISZ KE).

Kto je kto: psychológ, psychiater, psychoterapeut?

Psychiater.

Odborník s lekárskym vzdelaním (vyštudoval teda medicínu). Spravidla študoval 6 rokov všeobecné lekárstvo a špecializoval sa v odbore psychiatria. Môže predpisovať lieky (psychofarmaká). Pokiaľ nie je okrem medicínskeho odboru psychiatrie aj psychoterapeutom, tak nie je odborníkom na vedenie terapeutického rozhovoru. Mnohí psychiatri sa dovzdelali ďalším niekoľkoročným výcvikom aj v psychoterapii a tak sú psychiatrami-psychoterapeutmi v jednej osobe.

Psychológ.

Odborník, ktorý má humanitné vzdelanie (vyštudoval na filozofickej fakulte). Štúdium trvá obvykle 5 rokov. Má vzdelanie o používaní psychodiagnostických metód (psychologických testov), vedomosti o vývinovej psychológii, psychológii dospelých, o rôznych psychologických teóriách, smeroch v psychológii aj psychoterapii. Psychofarmaká (lieky) nepredpisuje lebo nie je lekár. Môže pôsobiť v zdravotníctve ako klinický psychológ, na akademickej pôde na vysokej škole, na výskumnom ústave, ako odborník na ľudské zdroje vo firmách či ako školský psychológ. Niektorí psychológovia sa rozhodnú venovať psychoterapii a preto si následne prehĺbia špecializáciu v tomto smere.

Psychoterapeut.

Pri splnení legislatívne daných požiadaviek psychológ aj psychiater môžu byť psychoterapeutmi. Psychoterapeutom sa, opäť pri splnení legislatívnych podmienok, môže stať aj logopéd, liečebný pedagóg, magister ošetrovateľstva. Je to odborník na vedenie psychoterapeutického rozhovoru. Pre všetkých platí, že psychoterapeutmi sa stávajú až po absolvovaní dlhodobého psychoterapeutického vzdelávania, vlastnej psychoterapie, praxe a supervízie.

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.