Prihláseniefingerprint

STRESOMER.
Unikátny nástroj na meranie vášho stresu.

Chcete sa rýchlo dozvedieť, čo vám spôsobuje najväčší stres?
Otestujte sa online testom ZDARMA!

PRIPRAVUJEME

PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY

Terapeut je expert na podnetný rozhovor a vy ste expert na svoj život.

PSYCHOTERAPIA

Typ terapie, ktorá sa používa na liečbu emocionálnych a psychických problémov. Prebieha zvyčajne ako rozhovor s trénovaným psychoterapeutom. Je to aplikácia rôznych procedúr, techník a stratégií pre pomoc klientovi a je závislá na prístupe používanom psychoterapeutom.

Takmer všetky druhy terapie sú však založené a stavajú na vytváraní terapeutického vzťahu, tzn. na komunikácii a vytváraní dialógu a na práci pri prekonávaní problematických myšlienok či správania. Psychoterapia pomáha hlbšie nazrieť do vlastných problémov a starostí, riešiť problematické návyky a široké spektrum psychických porúch, napr. depresiu či schizofréniu.

Psychoterapia môže mať rôzne formy: buď ako rozhovor jeden na jedného – terapeut a klient, môže mať formu práce terapeuta so skupinou klientov (skupinová psychoterapia) alebo rozhovor psychoterapeuta s manželským párom či partnerskou dvojicou (párová terapia).

Zvyčajne má psychoterapia formu rozhovoru, ale môže zahŕňať aj iné formy a metódy, techniky a praktiky: arteterapia (umelecké formy – kreslenie, maľovanie, modelovanie a pod), hudobnú formu (muzikoterapia), prácu s telom (na telo orientovaná terapia) alebo pohybové formy a ďalšie. Cieľom práce psychoterapeuta je pomôcť ľuďom akéhokoľvek veku žiť šťastnejšie, zdravšie, produktívnejšie a uspokojivejšie svoj život.

V súčasnosti nové digitálne prostriedky komunikácie umožňujú absolvovať aj online plnohodnotné poradenské a terapeutické stretnutie, na ktorom azda chýba len podanie ruky, ktoré zažijete pri osobnom stretnutí tvárou v tvár. Výhodou online komunikácie je, že ju môžete absolvovať kdekoľvek, v kancelárii, alebo aj v pohodlí domova.

Frekvencia terapie závisí od náročnosti problému, ktorý klient s odborníkom rieši a od druhu terapie. Individuálne podľa dohody. Obvykle 1x týždenne pri krátkodobej terapii (t.j. 5-15 stretnutí). V prípade dlhšej terapie sa frekvencia môže postupne znížiť na 1x za 14 dní, prípadne podľa dohody.

Tak ako problémy nevzniknú hneď a zaraz, ale "kreujú" sa v čase, tak aj riešenia sa hľadajú postupne - v čase. Terapia je postupný proces a jej liečivé účinky sa prejavujú postupne, krok za krokom. Chce to veľa vášho úsilia, času a taktiež aj nemalú čiastku peňazí. Do terapie prijímam ľudí, ktorí rešpektujú tento proces a sú pripravení podstúpiť túto cestu za hľadaním riešenia.

Objednajte sa na úvodné stretnutie s odborníkom, ktorého si sami vyberte a dohodnite si spoluprácu. Do terapie prijímam ľudí, až po absolvovaní úvodnej konzultácii, ktorá je bezplatná. Na ďalšom stretnutí sa ihneď púšťate do spoločnej práce s odborníkom.


KONZULTÁCIE A PORADENSTVO

Prax ukazuje, že aj tzv. dištančná forma poradenstva dokáže pomôcť! V online priestore je vždy niekto, kto je vám v ťažkých životných situáciách stále naporúdzi. Cieľom našich individuálnych konzultácii a poradenstva je:

 • pomôcť každému človeku fungovať podľa jeho aktuálnych možností a najlepších schopností,
 • nájsť nové spôsoby ako sa vysporiadať so stresom, depresiami a úzkosťou,
 • chceme pomôcť každému dosiahnuť sebapoznanie s podporou sebavedomia, sebahodnotenia a sebaistoty,
 • naučiť chápať kauzalitu života – príčiny a následky našich rozhodnutí,
 • porozumieť vzťahovým súvislostiam,
 • zefektívniť riešenie náročných životných situácií,
 • rozvíjať zručnosti riešenia konfliktov pre skvalitnenie vzťahov,
 • podporiť verbálne a neverbálne komunikačné zručnosti,
 • prelomiť negatívne a seba-deštruktívne vzorce myslenia a správania,
 • podporiť kariérne naplnenie.

Chcem sa zorientovať vo svojej aktuálnej situácii a ujasniť si, kde sa nachádzam.


Cenník konzultácií

Vhodné pri potrebe klienta s overením si osobných skúseností s odborníkom, či zvládame riešenie problému bez nutnosti odbornej intervencie, ide o podporu a orientáciu klienta v problematike, ktorú rieši so správnym nasmerovaním k vyriešeniu problému.

Úvodná konzultácia

Bezplatne

1x konzultácia osobne alebo video – 50 min.

40€ - 60€

3x konzultácia

80€ - 100€

Cenník poradenstva

Poradenstvo je nápomocné, keď potrebujeme krátkodobú pomoc a podporu pri zvládaní konkrétneho problému alebo ťažkostí. Máme ohľadom nich konkrétne otázky alebo sami presne nevieme, aké sú vhodné možnosti ich riešenia či zmeny.

Úvodná konzultácia

Bezplatne

1x poradenstvo osobne alebo video – 50 min.

40€ - 60€

5x poradenské stretnutie

150€ - 200€

Cenník E-mailovej komunikácie

pri potrebe klienta k rýchlej reakcii odborníka na konkrétnu udalosť, ktorú aktuálne rieši. Je podpornou aktivitou poradenstva a konzultácii.

1x Emailová správa

15€

10x Emailová správa

50€

INDIVIDUÁLNA TERAPIA

V individuálnej terapii väčšinou ide o pomoc pri riešení najrozličnejších individuálnych problémov a ťažkostí, ako sú:

 • strata radosti zo života
 • pocit nenaplnenia, vyhorenie, strata motivácie
 • nízke sebavedomie, nedôvera v seba samého
 • nerozhodnosť, prehnané plnenie očakávaní druhých
 • stagnácia v partnerskom vzťahu, nedôvera
 • nespracované odlúčenie od partnera
 • narušené medziľudské vzťahy
 • panické záchvaty, stavy úzkosti
 • fóbie a nelogické správanie, ktoré obmedzuje v bežnom živote
 • strachy, neistoty, záchvaty paniky a prehnané obavy
 • psychosomatické problémy
 • depresie, nedostatok sebadôvery
 • ťažkosti v komunikácii, problémy so vzťahmi
 • komunikačné problémy
 • poruchy príjmu potravy
 • zneužívanie psychoaktívnych látok
 • vnútorné napätie, podráždenosť, výbušnosť
 • úzkostné prejavy, strach, fóbie
 • závislosť na návykových látkach
 • akútne a chronické zdravotné problémy
 • oblasť, ktorú sami navrhnete na riešenie.

Cenník individuálnej terapie

Cieľová skupina

1x terapia 50 min.

5x terapia 250 min.

Študent

40€

150€

Dospelý

50€

200€

Dôchodca

30€

100€

Chcem pracovať na sebe, na svojich témach, ktoré sa dotýkajú mňa a môjho života.

PÁROVA TERAPIA

Párová terapia sa týka manželstiev alebo partnerstiev, ktoré hľadajú pomoc v rôznych životných situáciách:

 • dlhodobé hádky a konflikty, ktoré už nezvládajú
 • ochladnutie vzťahu, ktoré ohrozuje spoločný život
 • rôzne manželské krízy spojené so životnými okolnosťami (veľa práce, výchovné problémy, dvojgeneračné konflikty, atď.)
 • nevera a milenecký vzťah mimo manželského/ partnerského vzťahu
 • alkohol a iné závislosti
 • dlhodobá frustrácia jedného alebo oboch manželov/ partnerov

Cenník párovej terapie

Úvodná konzultácia

Bezplatne

1x terapeutické stretnutie – 100 min.

80€ - 100€

3x terapeutické stretnutie - 300 min.

200€ - 250€

Chceme spoločne pracovať na vzťahu. Už nás nebaví hľadať vinníka, potrebujeme cítiť lásku.

RODINNÁ TERAPIA

Rodinná terapia je určená členom rodiny, ktorí hľadajú pomoc v rôznych životných situáciách

K tomu,aby sme vyriešili rodinné problémy, musíme zapojiť do terapie všetkých členov, ktorých sa problém dotýka. Rodiná terapia môže uzdraviť rodinné vzťahy a prispieť k vzájomnej úcte a tolerancii.Nikdy nie je neskoro, dôležité je začať pracovať na vzájomných vzťahoch v prospech každého člena rodiny, v prospech celej rodiny.

Cenník rodinnej terapie

Úvodná konzultácia

Bezplatne

1x terapeutické stretnutie – 100 min.

80€ - 100€

3x terapeutické stretnutie - 300 min.

200€ - 250€

chceme spoločne pracovať na rodinných vzťahoch. Potrebujeme zažívať vzájomnú úctu, rešpekt a cítiť lásku.

OSOBNÝ KOUČING

Koučovacie stretnutie je veľmi dynamický čas, kde pomocou konštruktívnych otázok hľadáte odpovede na veci, ktoré vás dlhodobo zaťažujú a súrne chcete nájsť spôsob ako ich vyriešiť. Ide najčastejšie o tieto témy:

 • zmena zamestnania, hľadanie zamestnania
 • kariérne poradenstvo
 • nové bývanie
 • vzťahy s teenagermi
 • hľadanie spôsobu stanovovania hraníc šéfovi, kolegom, zamestnancom, rodičom, svokrovcom, partnerovi, atď.
 • práca na sebe a sebarozvoj.

Cenník osobného koučingu

Úvodná konzultácia

Bezplatne

1x terapeutické stretnutie – 50 min.

60€ - 80€

3x koučovacie/supervízne stretnutie - 300 min.

120€ - 160€

Chcem nájsť riešenie pre svoj rozvoj efektívne a rýchlo.

KRÍZOVÁ INTERVENCIA

Ak potrebujete PRVÚ POMOC odborníka pri riešení akútneho problému, ktorý Vás ohrozuje, zneisťuje a negatívne ovplyvňuje kvalitu Vášho života, neváhajte kontaktovať odborníka, ktorý je online a ktorý Vám vie byť ihneď k dispozícii. Riešenie s Vami nachádzame:

 • v náhlych krízových situáciách živelného charakteru,
 • pri zneužívaní a týraní,
 • obmedzovaní vašej osobnej slobody inou osobou,
 • pri agresívnych konfliktoch vo vašom okolí
 • pri situáciách, ktoré ohrozujú vaše zdravie a život.

Cenník krízovej intervencie

Úvodná konzultácia

Bezplatne

Individuálna krízová intervencia
Osobne, video, bez obmedzenia časovej dotácie

50€ - 80€

Skupinová krízová intervencia
Osobne, video, bez obmedzenia časovej dotácie

100€ - 200€

Chcem sa vymaniť zo stereotypov správania môjho okolia, chcem mať svoj život pod mojou kontrolou

Úvodná konzultácia zadarmo:

Mám záujem
Ako funguje poradenský proces?

Diagnostika

Chcete sa rýchlo dozvedieť, čo vám spôsobuje najväčší stres? Chcete sa spoznať a odhaliť tajomstvá vašej osobnosti?

cena len ZDARMA

STRESOMER

Zistite hladinu vášho aktuálneho stresu.

cena len 9,90€

TEST STRESU

Zistite príčiny a dôsledky vašej stresovej záťaže.

cena len 120€

TEST OSOBNOSTI

Odhaľte vaše možnosti, spoznajte sa.

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.